ŠTO RADIMO

C I LJ E V I , P O D R U Č J A  D J E L O V ANJA , DJELATNOSTI  I  G O S P O D A R S K E  D JE L A T N O S T I  U D R U G E

 

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja zdravlja i dobrobiti ljudi u Hrvatskoj i inozemstvu te očuvanja te promicanje starih kultura, tradicija i znanja za postizanje toga cilja.

Članak 8.

U ostvarivanju svojih ciljeva Društvo djeluje samostalno u skladu sa Zakonom o udrugama, ovim Statutom, te ostalim važećim propisima koji se primjenjuju na djelatnost.

 

Društvo ima sljedeće ciljeve:

 1. Poticanje osobnog razvoja pojedinca proučavanjem starih tradicija, kultura i znanja;
 2. Pomoć pri iscjeljivanju tijela, duha i uma te povratak radosti življenja;
 3. Okupljanje svih profesionalnih iscjelitelja;
 4. Razvoj, promicanje i afirmacija iscjeliteljske djelatnosti;
 5. Kategoriziranje i zastupanje profesionalnih iscjelitelja;
 6. Briga o zaštiti i ostvarenju prava koja proizlaze iz rada iscjelitelja, odnosno prava iz važećih i budućih propisa;
 7. Poticanje kulturne, sportske, zdravstvene i ekološke osviještenosti, te zdravog i sigurnog načina življenja;
 8. Poticanje tolerancije, profesionalizma, konkurentnosti i društvene solidarnosti prema svim ljudima bez obzira na njihovu socijalnu, kulturnu, vjersku, spolnu , rasnu pripadnost;
 9. Poticanje empatije za bolesnu djecu i odrasle, kao sve osobe u potrebi ;
 10. Proučavanje narodnih priča, legendi i mitova

Društvo sukladno ciljevima djeluje na području kulture i umjetnosti te duhovnosti.

 

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi:

 1. Istraživanje, proučavanje i usvajanje tradicionalnih i narodnih vještina i znanja ;
 2. Provođenje edukacijskih predavanja i treninga za iscjelitelje i zainteresirane ;
 3. Aktivni angažman na predlaganju propisa nadležnim tijelima vezanih uz djelatnost Udruge;
 4. Suradnja s drugim udrugama i ostalim organizacijama sa sličnim ili istim ciljevima;
 5. Organiziranje predavanja, tečajeva, radionica, seminara, tribina i drugih skupova za svoje članove i treće osobe u području djelovanja Udruga;
 6. Izrada i predlaganje projekata i programa na području djelovanja Udruga nadležnim domaćim i inozemnnim   tijelima;
 7. Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima i sl., a koji su u svezi s ciljevima i djelanošću Udruga;
 8. Prikupljanjem tradicionalnih, narodnih i kulturnih znanja radi njihova očuvanja i korištenja;
 9. Informiranje javnosti o najnovijim načinima i iscjeljivateljskim tehnikama;
 10. Izdavanje brošura, knjiga, časopisa i multimedijskih sadržaja iz područja svoje djelatnosti;
 11. Izučavanje ljekovitih biljaka te priprava ljekovitih tinktura, napitaka, čajeva i pripravaka
 12. Organiziranje izleta i paket aranžmana za svoje članove a radi ostvarivanja zadaća i ciljeva zbog kojih su osnovane, sukladno važećim propisima
 13. Prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći

 

UKLJUČI SE U RAD UDRUGE:

https://iskra-iscjeljenja.hr/ukljuci-se-u-rad-udruge/